Brett kvalitetssortiment till ett bra pris
Järnboden i Mariefred fyller med sitt breda sortiment en viktig funktion i staden. Tillsammans med ICA-butiken är man det närmaste stadens ryggrad man kan komma. - Vi är två jätteviktiga butiker för Mariefred, medger Stefan Jonsson, som är ägare till Järnboden i Mariefred.
Stefans pappa köpte Järnboden i Mariefred 1966. 2005 var det dags för Stefan att ta över den sortimentrika butiken, belägen i Mariefreds hjärta – mitt på Storgatan. Butiken har de facto funnits ända sedan 1887. Alla städer behöver en bra järnhandel, vare sig det råder 1800-tal eller 2000-tal. Behovet består. Men omsättningen förändras uppenbarligen. 1876 var den 50 000 kronor. 130 år senare landade den på 200 gånger så mycket.

Det faktum att sortimentet har breddats betydligt sedan starten torde vara en av anledningarna till ökad försäljning. Utbudet hos Stefan och hans medarbetare är i princip ett komplett järnhandelssortiment. Här finner den grönfingrade sina trädgårdsartiklar, den köksintresserade sina husgeråd och den som är i behov av en ommålning där hemma sin målarfärg. Sist men inte minst finner man givetvis klassiska järnhandelsvaror på hyllorna i den 500 kvadratmeter stora butiken. Och finns de inte där finns de förmodligen på det tre gånger större lagret. Det enda som Mariefredsbon blir tvungen att åka längre för är tyngre produkter såsom virke och gips.
- Det kan vi inte ha på grund av utrymmesskäl, berättar Stefan.

Järnboden i Mariefred är, liksom över 200 andra bygg- och järnhandlare, anslutna till BOLIST-kedjan, något som gör att man på grund av gemensamma inköpsavtal kan erbjuda kunden bästa kvalitet till ett bra pris. Men Stefan & co står inte bara för kvalitet och prisvärdhet, de har också en mycket bra service. Stämningen är fin och bemötandet gott när man kommer in i butiken. Troligtvis är detta en konsekvens av att Stefan har hittat rätt yrke.
- Jag trivs som fisken i vattnet här, det har jag gjort från första dagen!Järnboden i Mariefred

Bransch:
Järnhandel

Telefon: 0159-10690
Fax: 0159-12469


Email:
stefan@jarnboden-mariefred.se

Hemsida:
www.jarnboden-mariefred.se

Adress:
Järnboden i Mariefred
Box 74
64722 Mariefred

| 13 SENASTE FÖRETAGEN